İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi            Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Kadın Hakları Mevzuatı            Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama yönetmeliği
8 Yaşından Küçüklere Ait Çocukların Doğum Bildirimlerinin Cumhuriyet Başsavcılığına İhbarı
    Blogger Heabıyla Yorum
    Facebook Hesabıyla Yorum