“İleri Kalp Yetmezliği Merkezi” Kuruldu - Yaşam ve Toplum Haber

SON DAKİKA

Post Top Ad

Post Top Ad

Paylaşın Başkaları Da Bilgilensin

“İleri Kalp Yetmezliği Merkezi” Kuruldu

Prof. Dr. Hamza Duygu; “Özellikle Adamızdaki Kalp Yetersizliği Hastalarının Takibine Yönelik Başlattığımız Program İle Hastalarının Uygun Tanısı, Tetkikleri Ve Tedavileri Başlatılacaktır.”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, gerçekleştirdiği konuşmada, son yıllarda sıklığı artan ve birçok kanser türünden bile daha ölümcül olan kalp yetersizliği konusunda toplumu bilinçlendirmek, erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak gerektiğini söyleyerek, kalp yetersizliğinin, kalbin yapısal ya da fonksiyonel birtakım hastalıklarının sonucunda, kalp kasında meydana bozukluklar sonucu oluşan klinik bir semptom olduğunu ifade etti.

Toplumda çok sık görülen ve ölümcül olan kalp hastalıkları ile ilgili halkı bilinçlendirmenin önemine değinen Prof. Dr. Hamza Duygu, toplumda kalp hastalıklarının %2 oranında görüldüğünü ve yaşlanan nüfusla birlikte giderek arttığını söyledi.  70 yaş üzerinde 10 kişiden birinde kalp yetersizliği görüldüğünü, özellikle ileri evre kalp yetersizliğinde 2 hastadan birinin bir yıl içinde kaybedildiğini dolayısıyla bu hastalarda erken tanı, uygun tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu hastaların sıkı takip edilmesinin hayati önem arzettiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu şöyle devam etti;  “Birçok semptomsuz kalp yetersizliği hastası olmakla birlikte, kalp yetersizliğinin temel belirtileri nefes darlığı, efor töleransında azalma, halsizlik, yorgunluk, ve bacaklarda ödem olarak sıralayabiliriz.  Ancak her zaman bu şikayetlerin görülmesi gerekmiyor.  Bazen hastalar ani ölümle, hastaneye kalbi durmuş bir şekilde ulaştırılabiliyor.  Tanıda bir takım kan tetkikleri, elektrokardiyografi, akciğer filmi ve ekokardiyografi ve birtakım gelişmiş tetkikler yapılmaktadır.  Tedaviyi ise 4 ana grupta inceleyebiliriz.  Birincisi yaşam tarzı değişikliği, ikinci grup tedavi şekli ilaç tedavisi, ilaç tedavileri ile hastalığın önlenemediği durumlarda ise cihaz tedavilerine başvurmaktayız.  Bunlar kalp pilleri ve yapay kalplerdir.  Tüm bunlar yapıldıktan sonra yanıt alınamayan durumlarda son çare kalp naklidir.  Dolayısıyla bu ilerliyici ölümcül hastalıkta erken tanı ve tedavi son derece önemli ve tanı konduktan sonra bu hastaların özelleşmiş merkezlerde özeliklle bu alanla ilgilenen hekimler tarafından takip edilmesi son derece önemlidir.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal; Tüm İleri Kalp Yetersizliği Hastalarının Özelleşmiş Deneyimli Ekipten Oluşan Tek Bir Çatı Altında Toplanıp Takip Edilmesi ve Hastalığın Seyrinde Kötüleşme Halinde Erken Müdahale, Yaşam Süresi ve Yaşam Kalitesinin Uzaması Açısından Büyük Önem Taşımaktadır”.

Türkiye’de en önemli Kalp Yetersizliği Merkezi Bulunan Ege Üniversitesi’nde, kalp yetersizliği hastalarının takip ve tedavisini yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, ileri evre kalp yetersizliği olan hastaların yaşam kalitesinin arttırılması ve yaşam süresinin uzatılmasının temelinde düzenli takip ve ilaç tedavisinin yer aldığını söyledi.  Her ileri kalp yetmezliği olan kişinin doktoru ile tedavi seçeneklerini ayrıntılı olarak görüşmesi gerektiğini, hastalığın seyrinde kötüleşme olabildiğini, amaçlarının bunun önlenmesi temeline dayandığını ifade etti.   Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal şöyle devam etti;  “Bunu önlemede kişinin sigarayı bırakması, su ve tuz tüketimini dengelemesi ile eğitimler alması gerekli.  Bunlar hastalığın ilerlemesine engel olmada bir miktar imkan sağlıyor.  Bu konuda eğitilmiş hemşire, doktor ve personelin bulunduğu özelleşmiş merkezlere ciddi ihtiyacımız var.  Hastalığın seyri geri dönüşümsüz bir yola girmeden kişilerin bu eğitimleri almaları yaşam sürelerini uzatacaktır.  Özelleşmiş kalp yetersizliği takip ve tedavi polikliniği ile amacımız ileri evre kalp yetersizliği olan hastalara düzenli aralıklarla ücretsiz takip imkanı sunmak, yaşam süresi ve kalitesini artıracak tedavi seçeneklerini sunmaktır.  Maalesef adamızda kalp damar hastalığı çok yaygın.  Karşılaştığımız birçok hastanın da aslında yeterli ve uygun tedavi almadığını görüyoruz ve düzenli takipleri yapılmıyor.  Oysa biliyoruz ki artık dünyada düzenli takip ve iyi bir tedavi ile çok daha kaliteli yaşamları olabiliyor.”

Hastaların ücretsiz ve düzenli olarak takip edilebilecekleri bu merkezde, ilaç tedavilerinin yanı sıra ek cerrahi seçenekleri açısından da değerlendirileceklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp kapak ve kalp damar hastalıkları gibi durumların da değerlendirilebileceğini söyledi.  Yeni gelişen ilaçlarla ilgili bilgiler de veren Yrd. Doç Dr. Hatice Kemal, bunları kullanmaya uygun hastaların yaşam sürelerinin uzatılabileceğini söyledi.  Tüm ileri kalp yetersizliği hastalarını özelleşmiş deneyimli ekipten oluşan tek bir çatı altında toplanıp takip edilmesi ve hastalığın seyrinde kötüleşme olduğunda erken müdahale edilmesinin yaşam süresi ve yaşam kalitesinin uzaması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Doç Dr. Uğur Coşkun; “Hastalar Her Anlamda Bu Merkezde Bilinçlendirilecek”

Dr. Suat Günsel Girne üniversitesi Hastanesi’nin de İleri Kalp Yetmezliği Merkezi ile eşgüdümlü olarak çalışacağını söyleyen Doç Dr. Uğur Coşkun, kalp yetersizliğinde erken tanının ve takibin önemini vurgulayarak, bu hastaların en az 3 ayda bir takip için hekime gelmeleri gerektiğini belirtti.  Hastaların ilçalarını hekimin tavsiye ettiği gibi düzgün şekilde kullanmaları gerektiğini hatırlatan Doç Dr. Uğur Coşkun, sigara ve alkol kullanımından mutlaka uzak durulması gerektiğini ifade ederek hastaların bu anlamda da bu merkezde bilgilendirileceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz; “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ekibi Olarak Her Türlü Cerrahi Müdahaleyi Yapabilecek Durumdayız”

Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi Kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz da kalp yetersizliği ve cerrahi tedavilere ilişkin konuşmasında, Kalp ve damar cerrahisi ekibinin belli bir hasta grubunda koroner bypass ve kapak ameliyatları ile fayda sağlayabildiklerini, kalp kasının çok bozulduğu durumlarda kapak tamiri ameliyatlarında da oldukça tecrübeli olduklarını söyledi.  Bütün bu medikal ve cerrahi tedavilere rağmen kontrol altına alınmayan hastaların ise kalp nakline ihtiyaç duyduklarını, Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi Kalp damar cerrahisi ekibinin nakil konusunda da oldukça tecrübeli olduklarını söyledi. Kalp nakli için birtakım sertifikasyonların da gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, yine Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’nun bu sertifikasyonlara ve deneyime sahip olduğunu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi olarak her türlü cerrahi müdahaleyi yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad

Paylaşın Başkaları Da Bilgilensin