İdeal Oda Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı? - Yaşam ve Toplum Haber

SON DAKİKA

Post Top Ad

Post Top Ad

Paylaşın Başkaları Da Bilgilensin

İdeal Oda Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı?

"ISINMADA TEMİZ YAKITLAR TERCİH EDİLMELİ"

Isınmada daha kaliteli ve temiz yakıtların tercih edilmesi, yakılmasına izin verilmeyen maddelerin yakıt olarak kullanılmaması, ısınma için kullanılan yakıtlara uygun soba ve kalorifer kazanlarının seçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, her yıl düzenli olarak soba ve kalorifer kazanlarının bakımlarının yaptırılması, bunların bağlı olduğu bacaların temizletilmesi uyarısı yapıldı.
"İÇ ORTAM SICAKLIĞI EN FAZLA 21 DERECE OLARAK AYARLANMALI"

Hava sıcaklığının valiliklerce belirlenen illere özgü sıcaklığın altına düşmediği sürece, sobaların ve kalorifer kazanlarının yakılmamaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalorifer peteklerinde termostatik vana kullanılmalı, iç ortam sıcaklığı en fazla 21 derece olarak ayarlanmalı, yakma veriminin kontrolü açısından evlere mutlaka atık gaz sensörü takılmalı, ısının iç ortama daha iyi dağılmasını sağlamak için kalorifer peteklerinin önleri açık bırakılmalı, ısınan iç ortam havasının dışarı kaçmasını önlemek için pencere ve kapı sızdırmazlıkları sağlanmalıdır. Ayrıca daha az yakıt tüketimi sağlanması için binalara ısı yalıtımı yaptırılmalı, kalorifer kazanını yakan personelin ilgili eğitimleri almış olmasına dikkat edilmeli, valiliklerce belirlenen yakma saatleri dışında kazanların ateşlemesi yapılmamalı, kazan dairelerinin yeterince havalandırılmasına ve işletme talimatlarına uyulmasına özen gösterilmelidir."
HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR?

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.
HAVA KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ

Hava kirliliğini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz;

1- Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği: ısınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açar.

2- Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği: Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Buna önlem alınması için egzoz filitresinin sık sık kontrol edilmesi gerekir.

3- Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği: Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.
HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbon monoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürt dioksit (SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürt dioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.

Sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribi ve arazi değişmesi sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarının %5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bunun ise küresel ısınmaya yol açabileceği öngörülmektedir.

Hava kirliliğini önleyebilmek için alınabilecek tedbirler:

1- Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı.

2- Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli.

3- Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli.

4- Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli.

5- doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli.

6- Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli.

7- Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı.

8- Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı.

9- Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı.

10- Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı.

11- Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı.

12- Hava kirliliğinin önlenmesi için öncelikle fosil yakıt kullanmının yerine enerji kaynağı olarak, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji kaynaklarına önem verilmelidir.

13- Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı, planlanmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir.

14- Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir.

15- İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli, yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştılmalıdır.

16- Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.

17- Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.

18- Her zaman için duyarlı insanlar çeşitli afişlerle diğer duyarlı insanlara bu soruna ve bunun gibi birçok soruna çözüm bulmaları için, teşvikçi ve yardımcı olmalıdırlar.

Bütün bu etkenlerin yanında; atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesinin önlenmesi, sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların önlenmesi ve araçların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı, bununla birlikte; alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad

Paylaşın Başkaları Da Bilgilensin